Hoe groot is de impact van gescheiden grootouders?

Hoe groot is de impact van gescheiden grootouders?

Gescheiden grootouders, hoe groot is de impact voor kleinkinderen vandaag de dag? De impact hiervan is groter dan dat wij denken. Het hebben van gescheiden grootouders, is een taboe waarover nog maar weinig is geschreven.

Vele generaties kunnen enorm veel last hebben van een scheiding, zeker wanneer deze niet op een respectvolle manier tot stand is gekomen. Scheiden in de tijd van onze grootouders, was een onderwerp waar je het gewoon niet over had.

Dat er sprake was van Respectvol Scheiden, ik denk het niet. Vroeger, voordat de echtscheidingswet zijn intreden deed, was het niet geoorloofd om te scheiden. Het was een schande om te scheiden en mannen en vrouwen werden gedwongen te liegen over de ware toedracht. Uiteindelijk kan een leugen de werkelijkheid worden, die onbewust generaties lang worden doorgegeven.

Gescheiden grootouders vóór 1971.

Voor 1971 bestond er géén echtscheidingswet. Het was absoluut niet makkelijk om een huwelijk ongedaan te maken. Wettelijk was het alleen mogelijk om officieel te scheiden op grond van overspel of mishandeling. Was dit niet het geval, dan moest je in de rechtszaal liegen.

Scheidingen kwamen tot 1971 niet echt veel voor. In 1950 waren er in Nederland 6.462 scheidingen. Na de intreding van de echtscheidingswet, hoefde mannen en vrouwen niet meer in de rechtszaal te liegen over de reden van hun scheiding. Het aantal echtscheidingen nam daardoor enorm toe. Het jaar 1980 telde maar liefst 25.735 echtscheidingen. In 2015 is het aantal echtscheidingen gestegen naar 34.232. (Bron: http://statline.cbs.nl)

De echtscheidingswet uit 1971, heeft het gemakkelijker gemaakt om te scheiden. Toch ben ik van mening, dat de impact van een scheiding vroeger, maar nu nog steeds enorm groot kan zijn voor kinderen. Vaders en moeders beseffen nog steeds niet voldoende, hoe groot de gevolgen voor de kinderen kunnen zijn, en daarmee ook voor de generaties daarop volgend.

Wat onze grootouders niet wisten.

Wanneer er géén dringende reden was om te scheiden, en partners konden om wat voor een reden niet langer bij elkaar blijven, dan was het moeilijk, zo niet onmogelijk om uit elkaar te gaan. Een leugen zoals overspel of mishandeling bleek dan de enige uitweg. Ten overstaan van de rechter werd deze leugen verteld, zodat men kon scheiden.

Degene die overspel zou hebben gepleegd of verantwoordelijk was voor de mishandeling, werd dan bestempeld als zondebok. Intens verdrietig, want in vele gevallen was hier geen sprake van. Dit was de enige weg om te ontsnappen aan een huwelijk. De ander was het slachtoffer. De beëindiging van het huwelijk was een gebeurtenis waar niet meer over werd gesproken.

Mannen en vrouwen uit de tijd van onze grootouders, hadden er geen idee van wat het voor kinderen betekende. De scheiding van hun ouders betekende vaak dat ze één van beide niet meer zagen. Omgangsregelingen zoals wij deze nu kennen, daar hadden ze nog nooit van gehoord.

Verhalen vertellen dat het slachtoffer vaak al voor, maar ook na de scheiding de omgeving en de kinderen manipuleerde. Hiermee werd ouderverstoting in de hand gewerkt.

De doorwerking van scheidingen op de volgende generaties.

Manipuleren en ouderverstoting kan generaties lang doorwerken. De nog levende kinderen van gescheiden grootouders voor de invoering van de echtscheidingswet in 1971, willen en kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds moeilijk praten over de scheiding van hun ouders. Het taboe wat destijds heerste, is generatie op generatie doorgegeven.

Hoe we nu omgaan met kinderen uit een scheiding, is totaal verschillend met hoe het vroeger ging. Vroeger stopten kinderen hun gevoelens weg, daar sprak je niet over, daar mocht je niet over praten.

Ben je kind van gescheiden grootouders, dan kan het zijn dat door de leugen uit het verleden, je één van beide grootouders niet hebt gekend. De zondebok bestond niet meer voor de familie, maar als kleinkind zul je de echte waarheid nooit te weten komen. Waarom niet? Over gevoelens, over familie, over de schande werd toen niet, maar ook niet vandaag de dag gesproken.

Wat hadden onze voorouders kunnen leren van ons?

Hoe moeilijk het vroeger ook was om te scheiden, hoe groot de taboe die er omheen hing ook was, onze grootouders handelden zoals zij dachten dat het beste was. Vonden zij het beste dat de kinderen één van beide ouders niet zag, dan was dat zo. Er werd vroeger niet echt gedacht in het belang van het kind.

Tegenwoordig hebben we het geluk dat we in een andere tijd leven. Een tijd waar veel meer bekend is over de gevolgen voor kinderen bij scheiding, vechtscheiding en zelfs ouder. En ook al weten we allemaal wat de gevolgen voor kinderen kunnen zijn, toch is het moeilijk om de stap van partner naar ouder te maken. Waarom, je bent mens, je wereld stort in elkaar en je wordt overspoeld door emoties

Het is belangrijk dat je grip krijgt op je emoties die loskomen bij een scheiding. Respectvol Scheiden staat voor Creating Respectful Parenthood. Maak de stap van partner naar ouder en ben je er bewust van, wat de gevolgen zijn voor de kinderen wanneer je deze stap niet maakt. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de scheiding. Laat kinderen kind zijn. Respectvol Scheiden helpt je om de stap te maken van partner naar ouder, zodat je daarna met respect kunt scheiden.

Heb je na het lezen van deze blog vragen die je mij wilt stellen, of wil je een uur geheel vrijblijvend met mij sparren, stuur me dan gerust een email (info@colettecosijn.nl) of bel me op telefoonnummer 0627022736